ទំព័រដើម កាបូបកាបូបនិងប្រអប់ អ្នកកាន់ប័ណ្ណ
305 រកឃើញពី

Card Holder Manufacturers & Suppliers

China Card Holder Ragid Card Holder Key Chain Card Sleeve for Card Protection

តម្លៃ FOB: US $ 0.10 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 500 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ប្ដូរតាមបំណង
 • ការប្រើប្រាស់: Card Protection
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China Fashion Super Volume European Ticket Cards Organizer Storage Bag

តម្លៃ FOB: US $ 2.10 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 1000 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ប្ដូរតាមបំណង
 • ការប្រើប្រាស់: Check Book, Credit Card, Passport, Business Card, Beauty
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់

China Passport Holder Anti-Tracking Card Holder RFID Signal Blocker Pouch Case

តម្លៃ FOB: US $ 3.20 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 300 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ប្ដូរតាមបំណង
 • ការប្រើប្រាស់: សៀវភៅមូលប្បទានប័ត្រកាតឥណទានលិខិតឆ្លងដែនប័ណ្ណអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់

China Color Certificate PVC Cover with Printed Certificate Case

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ការប្រើប្រាស់: Packaging Card, School & Office, Promotion Gift
 • សម្ភារៈ: ប្លាស្ទិច
 • ទំហំ​: 88mm*63mm/ 102*75

China Customised Honor Diploma PVC Certificate Cover

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ការប្រើប្រាស់: Packaging Card, School & Office, Promotion Gift
 • សម្ភារៈ: ប្លាស្ទិច
 • ទំហំ​: 88mm*63mm/ 102*75

China PVC Certificate Cover for Driving Licence Licence Cover

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ការប្រើប្រាស់: Packaging Card, School & Office, Promotion Gift
 • សម្ភារៈ: ប្លាស្ទិច
 • ទំហំ​: 88mm*63mm/ 102*75

China PVC Clear ID Card Cover Certificate Cover

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ការប្រើប្រាស់: Packaging Card, School & Office, Promotion Gift
 • សម្ភារៈ: ប្លាស្ទិច
 • ទំហំ​: 88mm*63mm/ 102*75

China Customized Card Holder PVC Clear Card Sleeve

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ការប្រើប្រាស់: កាតវេចខ្ចប់
 • សម្ភារៈ: ប្លាស្ទិច
 • ទំហំ​: 88mm*63mm/ 102*75

China Office Supply Custom Mens PU Leather Documents Card Holder Wallet

តម្លៃ FOB: US $ 2.59 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 1000 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ប្ដូរតាមបំណង
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានលិខិតឆ្លងដែនប័ណ្ណអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China Plastic IC Card Set

តម្លៃ FOB: US $ 0.27 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 3000
 • ប្ដូរតាមបំណង: ប្ដូរតាមបំណង
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានកាតអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម

China PVC Card Set

តម្លៃ FOB: US $ 0.47 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 3000
 • ប្ដូរតាមបំណង: ប្ដូរតាមបំណង
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានកាតអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម

China RFID Blocking Wallet Case Sleeve Money Clip Credit Card Holder

តម្លៃ FOB: US $ 3.50 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 500
 • ប្ដូរតាមបំណង: ប្ដូរតាមបំណង
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានលិខិតឆ្លងដែននាមប័ណ្ណប័ណ្ណធនាគារ
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China Clear Hard Plastic ID Holder

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ប្ដូរតាមបំណង
 • ការប្រើប្រាស់: អ្នកកាន់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China Automatic Pop up Slim Aluminum RFID Credit Card Holder

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានកាតអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China Durable Metal Wallet Mutil Colors Aluminum RFID Card Holder

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានកាតអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China Aluminum RFID Blocking Credit Card Holder Personalised ATM Card Holder

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានកាតអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China Credit Wallet Aluminum ID Business Card RFID Blocking Card Holder

តម្លៃ FOB: ទាក់ទងអ្នកផ្គត់ផ្គង់
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 10 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានកាតអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China New Korean Mini PU Card Holder Short Leaf Zipper Buckle Wallet

តម្លៃ FOB: US $ 2.70 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 20 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការប្រើប្រាស់: កាតឥណទានលិខិតឆ្លងដែនប័ណ្ណអាជីវកម្ម
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម

China New Korean Dull Polish PU Card Holder Long Zipper Buckle Wallet

តម្លៃ FOB: US $ 4.15 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 20 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការប្រើប្រាស់: Check Book, Credit Card, Passport, Business Card, iPhone 8
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម

China Vintage PU Card Holder Long Zipper Buckle Clutch Wallet with Wristlet

តម្លៃ FOB: US $ 6.02 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 20 បំណែក
 • ប្ដូរតាមបំណង: ដែលមិនមានលក្ខណៈផ្ទាល់ខ្លួន
 • ការប្រើប្រាស់: Check Book, Credit Card, Passport, Business Card, iPhone 8
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម
មិនបានរកឃើញអ្វីដែលអ្នកចង់បានទេ?

ការប្រកួតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រឹមត្រូវ

ដាក់សំណើរសុំដើម្បីស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិនពិតប្រាកដ។
ស្នើសុំប្រភពជំនួយ។

ការដាស់តឿនផលិតផល

រក្សាបច្ចុប្បន្នភាពនូវអ្វីដែលថ្មីនិងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារ។
ការដាស់តឿនផលិតផល
អ្នកអាចចូលចិត្ត
ប្រភេទ