ទំព័រដើម កាបូបកាបូបនិងប្រអប់ កាបូប កាបូបសែល
112 រកឃើញពី

Shell Bag Manufacturers & Suppliers

China Hot Sell PU Leather Fashion Designer Lady Shell Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 9.56 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 50 បំណែក
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម

China PVC Lady Designer Plastic Rubber Candy Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Plastic Rubber Candy Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Plastic Rubber Candy Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Plastic Rubber Candy Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Plastic Rubber Candy Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Plastic Rubber Candy Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Plastic Rubber Candy Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Plastic Rubber Candy Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Rubber Plastic Candy Matte Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Rubber Plastic Candy Matte Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Rubber Plastic Candy Matte Jelly Handbags

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Rubber Plastic Candy Matte Jelly Bag

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Rubber Plastic Candy Matte Jelly Bag

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Rubber Plastic Candy Matte Jelly Bag

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Rubber Plastic Candy Matte Jelly Bag

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

China PVC Lady Designer Rubber Plastic Candy Matte Jelly Bag

តម្លៃ FOB: US $ 6.60 / ដុំ
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ ដុំ 50
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: ចាស់
 • ភាព​រឺ​ង: ផ្នែករឹង

ប្រទេសចិនបោះដុំផលិតផល ២០២០ កាបូបផ្ទាល់ខ្លួន PU អ្នករចនាម៉ូតកាបូបស្បែកជើងខ្នាតតូចលេខ ៣០

តម្លៃ FOB: US $ 6.90 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 100 បំណែក
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: បែបអ៊ឺរ៉ុប
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម

និន្នាការឆ្នាំ ២០២០ របស់ប្រទេសចិន PU ស្រោមដៃស្រោមជើងកំពូលដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់កាបូប

តម្លៃ FOB: US $ 7.35 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 100 បំណែក
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: បែបអ៊ឺរ៉ុប
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម

កាបូបស្បែកជើងនារីចិនថ្មីឆ្នាំ ២០១៨ កាបូបដៃនារីលក់ដុំ

តម្លៃ FOB: US $ 6.00 / បំណែក
នាទី ការបញ្ជាទិញ៖ 1 បំណែក
 • វិធីបិទ៖ ខ្សែ​រ៉ូ​ត
 • រចនាប័ទ្ម: បែបអ៊ឺរ៉ុប
 • ភាព​រឺ​ង: ទន់មធ្យម
មិនបានរកឃើញអ្វីដែលអ្នកចង់បានទេ?

ការប្រកួតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ត្រឹមត្រូវ

ដាក់សំណើរសុំដើម្បីស្វែងរកអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចិនពិតប្រាកដ។
ស្នើសុំប្រភពជំនួយ។

ការដាស់តឿនផលិតផល

រក្សាបច្ចុប្បន្នភាពនូវអ្វីដែលថ្មីនិងពេញនិយមនៅលើទីផ្សារ។
ការដាស់តឿនផលិតផល